• Reklamacje

Reklamacje

  1. Reklamacje należy zgłosić na adres: kontakt@pudelija.pl
  2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- nazwę, adres, adres e-mail Kupującego

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji – data złożenia zamówienia

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

  1. W przypadku uszkodzeń towaru przez firmę kurierską należy załączyć protokół szkody, który posiada kurier
  2. Reklamacje klientów są rozpatrywane indywidualnie w ciągu 14 dni od zgłoszenia
  3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy podany przez Kupującego